Ontzettend gaaf dat jij meer meer wilt weten over onze stichting & missie en visie. BUtogether is tien jaar geleden onstaan vanuit een verlangen van Marije van den Berg.

Visie & missie
Onze droom is om jongvolwassenen - in de leeftijd van 21 tot 31 jaar - te helpen Gods principes toe te passen in hun leven. Wij willen ze toerusten door zowel kennis en ervaringen online en offline te delen als speciale events te organiseren. Daarin willen wij ze uitdagen om Gods woord en waarheid in alle facetten van hun leven toe te passen en uit te dragen, zodat zij sterk en vruchtbaar zijn in Gods Koninkrijk en uiteindelijk gaan uitdelen van wat zij zelf hebben ontvangen.

Wij geloven dat deze generatie de toekomst heeft, maar wij zien dat jongvolwassenen het zicht op zichzelf en de Bijbelse waarheid kwijtraken door de druk vanuit de maatschappij en (sociale) media.

Wij willen ze ondersteunen, mentoren en coachen. Wij zijn dan ook van mening dat de oudere generatie doorgeeft wat zij gehoord heeft en welke levenservaringen zij met hen kunnen delen (spreuken 24:3-5). En juist moeten we dit met elkaar doen: generatie tot generatie, maar ook onderling als één Lichaam van Jezus. Dat we met elkaar mogen leren dat jij jezelf mag zijn, juist wanneer je jezelf aanvaart als Gods kind (Be You!).

Doel
Als BUtogether willen we jongvolwassenen opzoeken, hen helpen groeien en hen hoop bieden vanuit Gods waarheid. Zodat zij weerbaarder worden in een maatschappij vol prestatie- en werkdruk, perfectionisme, identiteitscrises en waar het aangaan van goede stabiele relaties steeds moeilijker wordt. De basis van BUtogether is geloof, hoop en liefde zoals Paulus dat ook benoemt in 1 Korinthiërs 13.

Middelen
Wij hopen hen tot steun te zijn door middel van meerdere kanalen, zowel online als offline. Door onze trainingen en events willen wij naast hen staan. Onze training Freedom Fighters is in volle ontwikkeling waarmee wij jongvolwassenen uitdagen hun relatie met God op scherp te zetten. Ze volgen deze training in zijn of haar eigen kerkelijke omgeving, samen met een mentor die hem of haar begeleidt in het hele proces. Een connectie die zeker ook twee kanten op werkt: de oudere generatie geeft door wat zij in hun persoonlijke leven met God hebben geleerd & de jongvolwassenen delen hun passies, verlangen en gedachten over geloof en idealen. Wij werken met andere organisaties die expertise hebben met betrekking tot doelgroep, zodat we op alle fronten de juiste middelen in kunnen zetten.

Daarnaast organiseren wij elk jaar minstens drie evenementen, denk aan het weekend als de polderovernachting, stellen event en het vrouwen event. Dit is nog steeds in ontwikkeling en zullen we op korte termijn steeds meer uitstippelen voor de toekomst. Wij zijn erop gericht om duurzame relaties op te bouwen op alle gebieden: door jongvolwassenen te binden in de kerk met de oudere generatie (de generatie-kloof overbruggen), interkerkelijk te verbinden op events en door trainingen, maar zeker ook met het team van BUtogether. Wij zijn met elkaar het lichaam van Christus: jij bent gekend door God en door ons & daarin mag je groeien jezelf te zijn.

Maar ook online: dè plek voor jongvolwassen om hun antwoorden te zoeken. Daar zetten wij onze middelen in en maken grote stappen om in artikelen naast de doelgroep te staan, ze te prikkelen en ze verder op weg te helpen in leven en waarheid zoals Jezus dat benoemde. Wij willen online een connectie maken, ruimte te geven voor vragen over henzelf en geloof, zijn we kritisch & stimuleren en enthousiasmeren we elkaar te leven voor God.

Meerjarenbeleid
Wij richten ons op de toekomst. Waar willen wij heen en wat willen wij bereiken met BUtogether?
Dat hebben wij samengevat in ons meerjarenbeleid, ben je daar benieuwd naar? Je kunt het hieronder lezen via onderstaande knop.

Meerjarenbeleid (PDF)

Steun jij BU?

Wij blijven onze trainingen en evenementen ontwikkelen & groeien we online. Wij zetten al onze middelen in om in Gods Koninkrijk te werken.

We blijven ons ontwikkelen, maar dat kan alleen als wij structureel financiële steun krijgen van mensen die achter onze visie en missie staan. Ben jij dat voor ons?

Doneer

Volg ons

Blijf op de hoogte

& ontvang onze twee maandelijkse nieuwsbrief