“Eens zal Hij je mond weer met lachen vervullen, en je lippen met gejuich. Wie je haten, zullen met schaamte bekleed worden, en de tent van de goddelozen zal er niet meer zijn.”

Job 8:21-22.

Eerlijk is eerlijk. In de tijd dat ik begon aan de Freedomfighters zat ik niet lekker in mijn vel. Ik volgde vier (!) bijbelstudies, omdat ik God zo graag wou horen spreken. Ik had niet door dat Hij allang tot mij gesproken had.

Job was rijk. Hij had het goed voor elkaar. Als we beginnen met het lezen van het Bijbelboek Job, denk ik dat we allemaal versteld staan van de zegeningen van Job. Hij diende God.

In Job 1 lezen we dat de Heere tegen de satan zegt dat er niemand op de aarde is zoals Job, een vroom en oprecht man. Hij vreest God en keert zich af van het kwaad.

God geeft satan toestemming om alles van Job af te nemen. Job wordt enorm beproefd. Ik kan me voorstellen dat Job enorm heeft gezucht en zich heeft afgevraagd of God er nog wel was. Hij moet hebben geschreeuwd naar de hemel. Waar was zijn God? De God die hem ooit zo zegende? Prachtig dan ook om te lezen dat Hij altijd is blijven vertrouwen, want als we God dienen in alle voorspoed, waarom dan ook niet in alle tegenspoed?

De Freedomfighters was voor mij een hele bijzondere tijd. Ik heb leuke nieuwe mensen leren kennen die mij hebben geholpen, die samen met mij hebben gebeden en waar ik nu nog contact mee heb. Maar ook heb ik nieuwe inzichten gekregen en God nog beter leren kennen. Over één van de dingen die ik heb geleerd, wil ik graag wat met je delen:

Op de tweede terugkomdag keken we aan de hand van verschillende Bijbelboeken naar de reuzen in ons leven en hoe we daar mee om mogen gaan en God in mogen betrekken.

Als we kijken naar Job zien we dat hij enorm verzocht wordt en dat de satan alles probeert om hem te winnen. Maar Job houdt vol en God blijft nabij en aan het eind van Job zien we zelfs dat de Heere alles vermeerderde wat Job bezeten had tot het dubbele toe.

Er kunnen enorme reuzen in ons leven zijn. Die waren er bij mij ook, toen ik met Freedomfighters begon. Tijdens deze training heb ik geleerd om God te betrekken bij deze reuzen en samen met Hem op te staan tegen deze reuzen. En uiteindelijk is waar wat dan in Job 8 wordt gezegd: “Eens zal Hij je mond weer met lachen vervullen, en je lippen met gejuich.”

Door intimiteit met God hebben wij autoriteit over deze reuzen. God wil je helpen, je bent Zijn Kind en Hij vecht voor jou!

 

Ben jij ook geïnteresseerd om een freedomfighters traject mee te maken? Houd onze website in de gaten!
http://http://www.butogether.nl/trainingen/freedomfighters/