METTINE

Als de Farao eindelijk toestemming heeft gegeven om uit Egypte te gaan, wordt zijn hart op het laatste moment verhard en komt hij met al zijn strijdwagens, met op elk daarvan officieren, achter de Israëlieten aan.

De Israëlieten werden zeer bevreesd (vers 10), maar God antwoordt: “De Heere zal voor u strijden, en u moet stil zijn” Voor God is niets, maar dan ook niets, onmogelijk. Hij baant een weg door de zee, zodat het volk daardoor heen kan, en het leger van de Farao wordt bedolven in de zee. Niet één van hen bleef over.

 

Wat een bijzondere geschiedenis hè? In mijn vorige blog vertelde ik iets over “mijn reuzen”  de afgelopen periode, maar ook in de periode van de Bijbel waren er ook enorme reuzen.  Ik geloof dat deze geschiedenis in de Bijbel staat, omdat God ons wil laten zien dat Hij ook met ons is als wij moeten opstaan tegen onze Farao’s en dat Hij ons met Zijn opgeheven hand leidt!

Door heel de Bijbel heen zien we dat als wij Hem vertrouwen Hij een weg maakt. Is dat ook niet nu zo?

God heeft een enorm plan voor ons, en dit zijn alleen maar plannen van hoop, staat in Jeremia 29:11.

Er staat niet in de Bijbel dat het leven met Hem altijd makkelijk en zonder zorgen is, maar er staat wel  dat alle dingen meewerken ten goede voor degenen die Hem liefhebben. (Romeinen 8:28). Als we dit uitspreken en in gebed brengen, gaat Hij met Zijn Geest in je aan het werk!

Leer luisteren naar Zijn stem in je hart en vertrouw op Hem in alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.

Gebeuren er dingen in je leven waarvan je het doel niet snapt en waarvan je al helemaal niet snapt hoe God dit ooit ten goede laat leiden, rust in Zijn plan. Hoe moeilijk dit ook is. Voor elke deur die dichtgaat, zal Hij een nieuwe openen.

Hij wil helpen om drempels te overwinnen en je uiteindelijk dichterbij Zijn plan brengen. Hij pakt je hand als je dreigt te vallen, want Hij laat je NOOIT vallen.

Een verheven hand die je leidt, is er een veiliger idee? Kijk naar de puzzel van je leven en zie hoe dichtbij God in je verleden was. Hij maakt de puzzel af en zal ook in de toekomst bij je zijn.

Tip: in Zijn tijd op aarde bad Jezus voor ons. Dit kunnen we vinden in het Hogepriesterlijk gebed in Johannes 17. Vul hier je eigen naam in J